N A G L O Invest
Box 16242
111 52 STOCKHOLM
www.naglo.com
info@naglo.com

Tel:070-910 47 04

Management och ledarutveckling

Känner du att du själv vill få ett bollplank och utveckling i din ledarroll?

Vi har erfarenheten och kan efter dialog med dig ta fram en plan för din personliga utveckling som ansvarig chef. Metoderna vi föreslår spänner från kompetenshöjande utbildningar, personlighetsutveckling, UGL och rådgivning vid konkreta frågeställningar. Detta ska leda till att du får hjälp med att bli en bättre ledare med större självtillit. På så sätt får du hjälp med att fullt ut kunna förverkliga dina idéer.
 
Tveka inte att höra av er om ni önskar konsultation.

Här kontaktar ni oss...