N A G L O Invest
Box 16242
111 52 STOCKHOLM
www.naglo.com
info@naglo.com

Tel:070-910 47 04

Personalfrågor och teamutveckling

Känner du att du vill få ut mer av din personal?
Vi har erfarenheten och kan efter att vi analyserat det dagliga arbetet i dina lokaler ta fram en åtgärdsplan för bättre teamwork. Metoderna vi använder är kompetenshöjande utbildning, målorientering, uppföljning och teambuilding.
 
Tveka inte att höra av er om ni önskar konsultation.

Här kontaktar ni oss...