Vänner! Vi söker restaurangägare, beslutsfattare och andra som kan ha behov av managementhjälp när det gäller restaurangdrift eller hjälp med festarrangemang. Dela därför gärna detta.
(Klicka för att läsa mer)

Mer specifikt jobbar vi med rådgivning och hjälper till med investeringsbeslut inom restauration och servicenäringar med inriktning på investering i humankapital med fokus på service, organisation och ledarskap. Förutom detta tar vi uppdrag som fest-, mötes- och evenemangsarrangörer.

Klicka här för att komma till våra tjänster>>>