N A G L O Invest
Box 16242
111 52 STOCKHOLM
www.naglo.com
info@naglo.com

Tel:070-910 47 04

Konsultation i restaurangdrift

Vi har ett väl inarbetat koncept där vi hjälper dig att finna lönsamheten. Vi är konsulter som jobbar med organisationens utveckling med fokus på just lönsamhet. Vi tar in fakta genom information från restaurangens berörda enheter. Vi lägger fokus på organisationens struktur och sammansättning. Med hjälp av den information vi får försöker vi se orsak och verkan som i sin tur ger oss en handlingsplan. Med mätbara målsättningar följer vi sedan upp utvecklingen så att de ekonomiska målen uppnås.

Detta ger:

  1. Högre lönsamhet på humankapitalet.
  2. Bättre service, bättre produkt och en bättre helhetsupplevelse för kunden.
  3. Organisation & ledarskapet blir tydligare.
  4. Arbetsklimatet gynnas för alla börda parter.
  5. Mer utrymme för vidareutveckling av företaget.

Sammantaget är detta mycket lönsamt!

Vi jobbar med ledningsgruppen, golvet, baren, köket eller annan anställd eller avdelning via tre infallsvinklar:
  • Analys & lönsamhetsutveckling.
  • Management och ledarutveckling.
  • Personalfrågor och teamutveckling.

Känner du att du behöver lösningar och ett bollplank för dina idéer. Tveka inte att höra av dig!

Här kontaktar ni oss...