N A G L O Invest
Box 16242
111 52 STOCKHOLM
www.naglo.com
info@naglo.com

Tel:070-910 47 04

Välkommen till NAGLO!

Tidigare en restaurang,
nu en konsult inom restaurangdrift och festarrangemang.

NAGLO Invest är ett serviceföretag med inriktning på konsultation inom restaurangdrift och management. Vi ordnar även fest- & cateringarrangemang vid möten, events & jubileer.

Läs mer om våra tjänster>>>