Följ oss!

Välkommen till NAGLO!

Tidigare en restaurang, nu en konsult inom festarrangemang och restaurangdrift!

N A G L O Invest är ett konsultföretag som erbjuder kompetens inom restaurangdrift, festarrangemang samt catering vid evenemang och jubileer.  Mer specifikt jobbar vi med rådgivning och hjälper till med investeringsbeslut inom restauration och servicenäringar med inriktning på investering i humankapital med fokus på service, organisation och ledarskap. Förutom detta tar vi uppdrag som fest-, mötes- och evenemangsarrangörer.

Läs mer om våra tjänster>>>